Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[Huyện Thanh Oai] kiểm tra kì 2 môn Toán lớp 6: Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz. Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Huyện Thanh Oai tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Toán lớp 6… Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200. Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz. Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) – 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) x – 105 : 3 = – 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200. Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn?

Câu 5: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6