Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài 37,38,39, 40,41 trang 23,24 Toán 6 tập 2: So sánh...

Giải bài 37,38,39, 40,41 trang 23,24 Toán 6 tập 2: So sánh phân số

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài  tập bài 37,38 trang 23; Bài 39, 40, 41 trang 24 SGK Toán 6 tập 2: So sánh phân số – Chương 3 số học.

A. Tóm tắt lý thuyết So sánh phân số – Chương 3 số học

1. So sánh hai phân số cùng mẫu.

Trong hai phân số cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

2. So sánh hai phân số không cùng mẫu

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau.

Lưu ý:

* Phân số nào có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0. Phân số lớn hơn 0 được gọi là phân số dương.

* Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0. Phân số nhỏ hơn 0 được gọi là phân số âm.

B. Giải bài tập sgk bài so sánh phân số trang 23,24 Toán Số học 6 tập 2.

Bài 37. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

bai-37

Đáp án : a) Vì -11 < -10 < -9 < -8 < -7 nên:    2016-02-29_215531

b) Quy đồng mẫu các phân số ta có:

2016-02-29_215537

Vì -12 < -11 < -10 < -9 nên ta có:

2016-02-29_215544

hay 2016-02-29_215550


Bài 38. a) Thời gian nào dài hơn: 2/3 h hay 3/4 h ?

b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn : 7/10m hay  3/4m ?

c) Khối lượng nào lớn hơn: 7/8 kg hay 9/10 ?

d) Vận tốc nào nhỏ hơn : 5/6 km/h hay 7/9 km/h ?

Hướng dẫn giải: Quy đồng mẫu.bai-28

Đáp số:

a) 2/3 h < 3/4 hh ;

b) 7/10m < 3/4m

c) 7/8 kg < 9/10 kg

d) 5/6 km/h > 7/9 km/h


Bài 39 trang 24 Toán 6 tập 2. Lớp 6B có  4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

Hướng dẫn giải. Quy đồng mẫu các phân số đã cho.

Ta có  4/5 = 40/50 , 7/10 = 35/50 , 23/25 = 46/50

Mà 35/50 < 40/50 < 46/50

⇔  7/10<4/5<23/25 hay 23/25 lớn nhất.

⇒ Môn bóng đá được yêu thích nhất


Bài 40. Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng.

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất.

Đáp án: Lập các phân số rồi quy đồng mẫu các phân số vừa tìm được. Cũng có thể so sánh một số phân số đơn giản hơn với nhau rồi chọn phân số lớn nhất trong chúng để so sánh với những phân số còn lại.

a) Đối với mỗi lưới ô vuông ở hình vẽ, hãy lập một phân số có tử số là số ô xanh, mẫu là tổng số ô xanh và trắngdap-an-40

b) Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất ?

2016-02-29_221759

Vậy: Lưới sẫm nhất là lưới B


Bài 41 trang 24. Đối với phân số ta có tính chất : Nếu a/b > c/d và c/d > p/q  thì  a/b > p/q.

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a) 6/7 và 11/10

b) -5/17 và 2/7

c) 419/-723 và -697/-313

Đáp án:

bai-41

Quảng cáo
CHIA SẺ