Trang chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 42,43,44, 45,46 trang 26, 27 SGK Toán 6 tập 2: Phép...

Bài 42,43,44, 45,46 trang 26, 27 SGK Toán 6 tập 2: Phép cộng phân số

Chia sẻ

Phép cộng phân số – Số học.

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 26; bài 46 trang 27 SGK Toán 6 tập 2: Phép cộng phân số – Số học.

1. Cộng hai phân số cùng mẫu

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. a/m + b/m = (a+b)/m

2. Cộng hai phân số không cùng mẫu

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Hướng dẫn giải bài tập phép cộng phân số SGK trang 26,27 Toán 6 tập 2

Bài 42. Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a) 7/-25 + -8/25                       b) 1/6 + -5/6
c) 6/13 + -14/39                       d) 4/5 + 4/-18

 

bai-42ab

bai-42cd


Bài 43. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:
bau-43_

bai-43


Bài 44 trang 26. Điền dấu thích hợp (<, >, = ) vào ô vuông.
bai-44

Hướng dẫn giải.

Thực hiện phép cộng rồi so sánh kết quả với phân số còn lạidap-an-44


Bài 45 trang 26 Toán 6. Tìm x, biết:

a)  x = -1/2 + 3/4

b) x/5 = 5/6 + -19/30.

Hướng dẫn giải.

Thực hiện các phép cộng rồi tìm x.

Quảng cáo

Quảng cáo

ĐS.

a)

x = -1/2 + 3/4

⇔ x = 2.(-1)/ 4 + 3/4

⇔ x = -2/4 + 3/4

⇔ x = 1/4

b)

x/5 = 5/6 + -19/30.

⇔(6.x)/30 = 5.5/30 – 19/30

⇔6x/30 = 25/30 – 19/30

⇔6x/30 = 6/30

⇔ 6x = 6

⇔ x = 1.


Bài 46 trang 27. Cho x = 1/2 + -2/3. Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau.

a)  -1/5 ;          b) 1/5 ;            c)  -1/6 ;           d) 1/6
;            e)  7/6 ?

ĐS. c) x =  -1/6.

x = 1/2 + -2/3

⇔x = 3.1/6 + -2.2/6

⇔ x = 3/6 – 4/6 = -1/6