Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài 32,33,34, 35,36 trang 19,20 Toán 6 tập 2: Luyện tập...

Giải bài 32,33,34, 35,36 trang 19,20 Toán 6 tập 2: Luyện tập quy đồng mẫu nhiều phân số

CHIA SẺ

Tiếp tục làm bài luyện tập Quy đồng mẫu nhiều phân số giải bài 32, 33 trang 19; Bài 34, 35, 36 trang 20 SGK Toán 6.

Mục đích: Rèn kỹ năng quiđồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số .

Giải thành thạo các bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số)

Bài 32. Quy đồng mẫu các phân số:

a) -4/7, 8/9, -10/21          b) 5/23.3, 7/23.11

Giải: a) Mẫu số Chung = BCNN (7;9;21)=32.7=63

Thừa số phụ: 63:7=9; 63:9=7; 63:21=3

dap-an-ai-32a

b)  Mẫu số chung: 23 .3 . 11 = 264dap-an-ai-32b


Bài 33. Quy đồng mẫu các phân số

a) 3/-20, -11/-30, 7/15; b) -6/-35, 27/-180, -3/-28

a) MSC: 60

bai-33a

b) MSC: 140

bai-33b


Bài 34. Quy đồng mẫu các phân số:

a) -5/5, 8/7;      b) 3, -3/5, -5/6       c) -9./7, -19/15, -1

HD: a) Ta có -5/5 = -1 (-7/7 = 1) nên -5/5 = -7/7; 8/7

b) 3 = 90/30; -3/5 = -18/30; -5/6 = -25/30

c) -9/7 = -135/105, -19/15 = -133/105, -1 = -105/105


Bài 35. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) -15/90, 120/600, -75/150;     b) 54/-90, -180/288, 60/-135

a) Ta có:

15/90, 120/600, -75/150

⇔ -1/6, 1/5, -1/2

Mẫu chung: 30
⇔-5/30; 16/30; -1/2 = -15/30

b) 54/-90, -180/288, 60/-135

⇔ -54/90, -180/288, -60/135
⇔ -3/5, -5/8, -4/9
MSC = 360
⇔ -216/360; -255/360; -160/360


Bài 36. Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?bai-36Cho các dãy phân số sau:bai36_1

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy số rôi đoán nhận phân số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.
Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được 2/10, 3/10, 4/19 nên phân số thứ tư là 5/10. Nó có dạng tối giản 1/2, do đó ta điền chữ N vào hai ô ứng với số 1/2 trên hình 6.

hinh-6-bai-36


dap-an-bai-36_1

dap-an-bai-36_2

Điền vào ô trống được như sau:

dap-an-bai-36_3

HỘI AN MỸ SƠN: Đây là 2 địa danh rất nổi tiếng của nước ta đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Quảng cáo
CHIA SẺ