Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Sinh trường THCS Phú Hòa Đông 2020: So sánh sự khác nhau giữa phản xạ không có điều kiện và phản xạ có điều kiện, ví dụ?

CHIA SẺ

Trường THCS Phú Hòa Đông tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng cuối năm học 2019 – 2020 môn Sinh học lớp 8…So sánh sự khác nhau giữa phản xạ không có điều kiện và phản xạ có điều kiện, ví dụ?

Câu 1: (2.0đ)

Khái niệm bài tiết. Hoạt động bài tiết có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể?

Câu 2: (2.0đ)

So sánh sự khác nhau giữa phản xạ không có điều kiện và phản xạ có điều kiện, ví dụ?

Câu 3: (2.0đ)

Kể một số bệnh ngoài da em biết? Hãy nêu các biện pháp giữ vệ sinh da đề phòng tránh bệnh ngoài da

Câu 4: (2.0đ)

Hoocmôn là gì? Vai trò, tính chất của Hoocmôn?

Câu 5: (2.0đ)

Hãy bổ sung chú thich cho hình sau:

Đề thi Sinh học lớp 8 học kì 2 năm 2020 Trường THCS Phú Hòa Đông, Củ Chi