Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Phúc Chu] thi cuối học kì 2 lớp 8 môn Địa: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng năm học 2019 – 2020 môn Địa lớp 8 trường THCS Phúc Chu, chi tiết tại đây.

I : Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa:

A. Châu Á và châu Đại Dương       B. Châu Á và châu Âu

C. Châu Á và châu Phi                  D. Châu Âu và châu Phi

Câu 2. Sông Mê Kông chảy qua địa phận:

A. 4 nước.           B. 5 nước.             C. 6 nước          D. 7 nước

Câu 3.  Quốc gia Đông Nam Á có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa:

A. Việt Nam   B. Thái Lan          C. Cam-pu-chia             D. Lào

Câu 4.  Chế độ nước của sông ngòi nước ta có hai mùa rõ rệt nguyên nhân là do:

A. Sông ngòi nước ta thường ngắn và dốc.

B. Lãnh thổ trải dài từ Bắc vào Nam.

C. Địa hình đa dạng, phức tạp.

D. Chế độ mưa theo mùa.

Câu 5. Đường bờ biển của việt Nam dài:

A. 3260km   B. 2600km      C. 4360km           D. 5260km

Câu 6. Địa hình núi nước ta chạy theo hai hướng chính đó là:

A. Đông Bắc – Tây Nam và vòng cung

B. Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung

C. Bắc – Nam và vòng cung

D. Đông – Tây và vòng cung

II : Tự luận:

Câu 7: Nêu đặc điểm cơ bản của địa hình việt Nam?

Câu 8: Cho bảng số liệu sau:

Nhóm đất Đất feralit đồi núi thấp Đất mùn núi cao Đất phù sa
Tỉ lệ (%) 65 11 24

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta

b. Dựa vào biểu đồ đã vẽ nhận xét cơ cấu diện tích các nhóm đất ở nước ta.