Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 15,16,17 ,18,19 trang 15 SGK Toán lớp 6 tập 2: Rút gọn phân số

Bài 4 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn phân số: Giải các bài tập bài 15,16,17 ,18,19 trang 15 

1. Rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.

2. Phân số tối giản

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là 1 và  -1.

Gợi ý giải bài rút gọn phân số – trang 15 SGK Toán 6 tập 2.

Bài 15. Rút gọn các phân số sau

2016-01-11_094728

2016-01-11_094813


Bài 16. Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Advertisements (Quảng cáo)

Giải: Răng cửa chiếm 1/4 tổng số răng.

Răng nanh chiếm 1/8  tổng số răng.

Răng cối nhỏ chiếm 1/4  tổng số răng.
Răng hàm chiếm 3/8  tổng số răng.


Bài 17 trang 15. Rút gọn:

2016-01-11_095146

HD chi tiết:

Advertisements (Quảng cáo)

 2016-01-11_095533

Lưu ý. Ta có thể phân tích tử và mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố rồi chia cả tử và mẫu cho thừa số chung.

2016-01-11_095614

2016-01-11_095645

2016-01-11_095715

2016-01-11_095730


Bài 18. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) 20 phút                           b) 35 phút                          c) 90 phút.

a) 20 phút = 1/3 giờ ;            b) 35 phút = 7/12 giờ ;         c)90 phút = 3/2 giờ


Bài 19 trang 15 Toán 6. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25 dm2 ;               36 dm2 ;            450 cm2 ;             575 cm2

Giải: 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 .

Đáp số:   25 dm2 = 1/4 m²
36 dm2 = 9/25 m²

450 cm2 =  9/200 m²

575 cm= 23/400 m²

Advertisements (Quảng cáo)