Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề kiểm tra toán 8 học kì 2 THCS Văn Yên: Tính giá trị của biểu thức khi x = 1

CHIA SẺ

Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 8 học kì 2 của trường THCS Văn Yên, được tổ chức theo hình thức tự luận, gồm 5 câu hỏi như sau: Một xe ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 35km/h. Thực tế xe lại đi với vận tốc bằng 6/5 vận tốc dự định nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB?

Bài 1 (2.0 điểm) Cho hai hiểu thức:

Tính giá trị của biểu thức khi x = 1

Rút gọn biểu thức P = A : B

Tìm x nguyên để P nguyên

Bài II (2.0 điểm)

giải các phương trình sau

a) x – 2 = 2x – 4(x – 1)

b) 

Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Bài III. (2.0 điểm): Giải toán bằng cách lập phương trình

Một xe ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 35km/h. Thực tế xe lại đi với vận tốc bằng 6/5 vận tốc dự định nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB?

Bài IV (3.5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Trên cạnh AB lấy điểm H bất kì (H khác A và B). Gọi I là hình chiếu của H lên CB. Đường thẳng HI cắt tia CA tại D.

Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác IBH

Cho AC = 3cm, BC = 5cm, AH = 1 cm. Gọi M là trung điểm của HB. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, IB và IM

Gọi K là giao điểm của CH và BD. Chứng minh rằng: BH.BA + CH.CK không đổi khi H di chuyển trên cạnh AB.

Chứng minh rằng: HK/CK + HI/DI + HA/BA = 1

Bài V (0,5 điểm) Cho các số dương x, y thỏa mãn x + y = 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của