Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 11,12 ,13,14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phân số

Tính chất cơ bản của phân số: Tóm tắt lý thuyết và Giải các bài tập bài 11,12 ,13,14 trang 11 SGK Toán 6 tập 2 – Tính chất cơ bản của phân số.

Tính chất cơ bản của phân số:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.

a/b = a.m / b.m , với m ∈ Z và m ≠ 0.

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

a/b = a:n/b:n, với n ∈ ƯC(a;b).

Lưu ý: Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với -1 thì ta được một phân số bằng nó có tử và mẫu lần lượt là đối số của tử số và mẫu số của phân số đã cho.

Nói cách khác, nếu ta đổi dấu cả tử và mẫu của một phân số thì được phân số bằng phân số đã cho.

Đáp án và hướng dẫn giải bài Tính chất cơ bản của phân số – trang 11 SGK Toán 8 tập 2.

Bài 11. Điền số thích hợp vào ô trống.

Advertisements (Quảng cáo)

2016-01-11_091733

(Các em lấy cả tử số và mẫu số cùng nhân với 1 số sẽ ra phân số cần tìm nhé!)

Hai đẳng thức đầu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

2016-01-11_092236


Bài 12. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Advertisements (Quảng cáo)

2016-01-11_092555

Các em làm các phép tính lần lượt theo hướng mũi tên. Ví dụ câu a. Tử số -3 : 3 = -1, mẫu số 6 : 3 = 2. Vậy ta được phân số -1/2.

2016-01-11_092932


Bài 13 trang 11 Toán 6 tập 2. Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút  ;  b) 30 phút   ;    c) 45 phút  ;

d) 20 phút  ;  e) 40 phút   ;    g) 10 phút  ;     h) 5 phút.

2016-01-11_093337

2016-01-11_093348

2016-01-11_093459


Bài 14. Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

2016-01-11_093619

Ông đang khuyên cháu: ” Có công mài sắt có ngày nên kim“.

Advertisements (Quảng cáo)