Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Nguyễn Huệ: Cho tam giác ABC, hai điểm E và D lần lượt thuộc hai cạnh AB, AC sao cho ED// BC . Biết AB = 12cm; EB = 8cm; AC = 9cm. Độ dài của CD là bao nhiêu?

CHIA SẺ

Mời các em học sinh cùng nhau tham khảo đề thi cuối năm học lớp 8 môn Toán được trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức thi, đề thi gồm 2 phần với thời gian làm bài 90 phút

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 7 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Cho tam giác ABC, hai điểm E và D lần lượt thuộc hai cạnh AB, AC sao cho ED// BC . Biết AB = 12cm; EB = 8cm; AC = 9cm. Độ dài của CD là:
a. 1,5cm b. 3cm c. 6cm d. Kết quả khác

Câu 2. Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 216 cm2 thì độ dài cạnh của nó là:
a. 36cm b. 6cm c. 18cm d. 9cm