Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 5,6 Toán 6 tập 2: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 1 đầu tiên chương 3: Giải các bài tập bài 1 trang 5; bài 2,3,4,5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2: Mở rộng khái niệm phân số.

Người ta gọi  với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. a/b

a/1 Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là a/1

Đáp án và giải bài  mở rộng khái niệm phân số trang 5,6 Toán 6 tập 2.

Bài 1. Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn bằng 4 phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

2016-01-11_081258

Theo đó hãy biểu diễn:

a) 2/3 của hình chữ nhật (h.2) : 2016-01-11_081401

b) 7/16 của hình vuông (h.3).

2016-01-11_081417

a) 2/3 của hình chữ nhật

Advertisements (Quảng cáo)

b) 7/16 của hình vuông


Bài 2 trang 6 Toán 6 tập 2. Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?

2016-01-11_081718a) Hình a biểu diễn phân số: 2/9

b) Hình b biểu diễn phân số: 3/4

Advertisements (Quảng cáo)

c) Hình c biểu diễn phân số: 1/4

d) Hình c biểu diễn phân số: 1/12


Bài 3 trang 6. Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy ;                         b) Âm năm phần chín ;

c) Mười một phần mười ba ;          c) Mười bốn phần năm.

2016-01-11_082342


Bài 4. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) 3 : 11 ;                         b) -4 : 7

c) 5 : (-13)                        d) x chia cho 3 (x ∈ Z).

2016-01-11_082718


Bài 5. Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và  -2.

+ Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số. Ta được 2 phân số là:

2016-01-11_083052

+ Dùng hai số 0 và -2 để viết thành phân số. Ta viết được 1 phân số, vì mẫu số không thể bằng 0, nên phân số viết được là:

2016-01-11_083324

Advertisements (Quảng cáo)