Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Bãi Thơm] thi kì 2 lớp 8 môn Sử năm 2020: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất khi nào?

Sở GD & ĐT Phú Quốc trường THCS Bãi Thơm thi cuối học kì 2 môn Sử lớp 8 năm học 2019 – 2020: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất khi nào?

I.TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Từ câu 1 đến câu 9 mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu 1. Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất khi nào?
A. 04/06/1862.                         B. 05/06/1862.
C. 06/06/1862.                         D. 07/06/1862.
Câu 2. Ngày 25/8/1883, triều đình ký với Pháp một Hiệp ước thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì đó là Hiệp ước nào?

A. Nhâm Tuất.              B. Giáp Tuất.

C. Hác- Măng.           D. Pa- tơ- nốt.

Câu 3.Sau thất bại ở kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đã làm gì để giúp vua cứu nước?

A. Rèn đúc vũ khí.

B. Tích trữ lương thực.

C. Tập luyện võ nghệ.

D. Ông nhân danh nhà vua ra chiếu Cần vương.

Câu 4. Sự kiện đốt cháy tàu Hi-vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông của Nguyễn Trung Trực đã nói lên điều gì?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Độc lập tự cường dân tộc.

B.Ý thức đấu tranh của nhân dân.

C.Tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

D.Ý thức tự giác đấu tranh.

Câu 5.Tại sao Phan Đình Phùng chọn Ngàn Trươi làm căn cứ chính của cuộc kháng chiến?

A. Địa thế hiểm trở, thuận lối đánh du kích.

B. Là nơi đông dân cư.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Được nhân dân nơi đây nhiệt tình hưởng ứng.

D. Là nơi kín đáo, dễ cố thủ.

Câu 6. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?
A. Từ năm 1897 đến năm 1912             B. Từ năm 1897 đến năm 1913
C. Từ năm 1897 đến năm 1914             D. Từ năm 1897 đến năm 1915
Câu 7. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
A. Ngày 6 tháng 5 năm 1911.                B. Ngày 5 tháng 6 năm 1911.
C. Ngày 10 tháng 5 năm 1911.              D. Ngày 19 tháng 5 nám 1911.

Câu 8. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX?
A. Con đường của họ không có nước nào áp dụng.
B. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sản.
C. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của các con đường cứu nước đó.
D. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát khỏi sự bế tắc của chế  độ phong kiến.

Câu 9(1 điểm): Điền các cụm từ cho sẵn sau đây vào chỗ….. cho đúng với quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884. (1đ).

– Bắc Kì.

– Trung Kì.

– Nam Kì.

– Gia Định.

– Định Tường.

 

– Cửa biển Thuận An.

– Đà Nẵng.

Tấn công cửa biển……………………………không thành công. Pháp chuyển vào tấn công…………………………………..và thôn tính………………………….rồi chuyển ra đánh………………………………Cuối cùng, Pháp đổ bộ đánh chiếm………………………………..

buộc nhà Nguyễn phải đầu hàng.

B.TỰ LUẬN :  (7điểm)

Câu 1.(2điểm) Trình bày hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần Vương? Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

Câu 2.(2điểm) Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp (1897-1914) nhằm mục đích gì?

Câu 3. (3điểm) Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?

Advertisements (Quảng cáo)