Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 6,7,8 ,9,10 trang 8,9 sách Toán 6 tập 2: Phân số bằng nhau

Bài 2 chương III – Phân số bằng nhau: Giải các bài tập bài 6,7 trang 8; bài 8,9,10 trang 9 SGK Toán 6 tập 2.

Định nghĩa hai phân số bằng nhau: Hai phân số và a/b và c/d được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c.

Bài 6. Tìm các số nguyên x và y biết :

a) x/7 = 6/21      b) -5/y = 20/28

Đáp án: a)   x/7 = 6/21 khi và chỉ khi x.21 = 6.7 hay 21x = 42. Từ đó suy  ra x = 42 : 21 = 2.

b) -5/y = 20/28khi và chỉ khi (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.

Từ đó suy ra y = (-140) : 20 = -7. Vậy y = -7.


Bài 7. Điền số thích hợp vào ô vuông:

2016-01-11_085059

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án: Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi tìm x.

a)1/2 = 6/12;  b) 3/4 = 15/20; c) -7/8 = -28/32; d) 3/-6 = 12/-24


Bài 8. Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

a) a/-b và  -a/b      b) -a/-b và a/b

Giải: a) a/-b = -a/b  vì a.b = (-b).(-a).

b)    -a/-b = a/b vì (-a).b = -a.b = a.(-b).

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 9 trang 9. Áp dụng kết quả của bài 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một  phân số bằng nó và có mẫu số dương:

3/-4;     -5/-7;     2/-9;    -11/-10

Giải: 3/-4 = -3/4;       -5/-7=5/7;    2/-9=2/9;     -11/-10=11/10


Bài 10 toán 6. Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

2016-03-21_233524

Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Đáp án: Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 6, ta được:

3.4/3.6 = 6.2/3.6 hay 4/6 = 2/3

Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 2, ta được:

3.4/3.2 = 6.2/3.2  hay 4/2 = 6/3
Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 6, ta được:

3.4/4.6=6.2/4.6 hay 3/6 = 2/4

Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 2, ta được:

3.4/4.2 = 6.2/4.2 hay 3/2 = 6/4

Advertisements (Quảng cáo)