Trang chủ Lớp 12 Đáp án đề thi THPT Quốc gia Đề và Đáp án Vật Lý THPT Quốc gia năm 2018 chính...

Đề và Đáp án Vật Lý THPT Quốc gia năm 2018 chính xác các mã đề

Chia sẻ

Đáp án môn Vật Lý của Bộ giáo dục và đào tạo chính thức mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 223, 224.

Tải về bản đầy đủ: Dap-an-Vat-li-24-ma-de-K18_dethikiemtra.com

Một số câu hỏi trong Đề thi:

Câu 1: Trong chiếc điện thoại di động
A. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyển

B. Chỉ có máy thu sóng vô tuyển

C. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến

D. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến

Câu 4: Một máy biến áp lí tường đang hoạt động ồn định. Phát biểu nào sau đây sai

Quảng cáo

Quảng cáo

A. Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

B. Tần số của điện áp ở hai dầu cuộn sơ cấp và ở hai đầu cuộn từ cấp luôn bằng nhau.

C. Máy biến áp có tác dụng làm biến đổi điện áp xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ Cấp và trong cuộn thứ cấp luôn bằng nhau.

Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng từ 406nm đến 760 nm (460nm < λ<760nm) trên màn quan sát, tại M chỉ có một bức xa cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng λ1, λ2 (λ1<λ2) cho vân tối. Giá trị lớn nhất của λ1 là:
A. 464nm.         B 456nm          C. 542nm      D. 487nm