Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12

Đề thi môn Địa học kì 2 lớp 12 năm 2015 TP Đà Nẵng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 12

Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ:

1.(4, 5 điểm)       

a.Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành ngoại thương nước ta.

b.Giải thích vì sao ở Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước?

Advertisements (Quảng cáo)

2.(2,0 điểm)

Trình bày khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

3.(3,5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở nước ta (%)

                                          NămThành phần kinh tế 1999 2009
Nhà nước 39,9 18,3
Ngoài nhà nước 22,0 38,5
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 38,2 43,2

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở nước ta giai đoạn 1999 – 2009.

b) Qua biểu đồ, hãy rút ra nhận xét và giải thích.

——- Hết ——-

Ghi chú: Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Advertisements (Quảng cáo)