Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh trường THCS Cái Tàu Hạ năm 2019: Hãy phát biểu nội dung của quy luật phân li độc lập?

Hãy phát biểu nội dung của quy luật phân li độc lập?; Ý nghĩa của phân li độc lập trong chọn giống và tiến hóa? … trong Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh trường THCS Cái Tàu Hạ năm 2019

Đề bài 

Câu 1: (1 điểm) Hãy phát biểu nội dung của quy luật phân li độc lập?

Câu 2: (1 điểm) Ý nghĩa của phân li độc lập trong chọn giống và tiến hóa?

Câu 3: (1 điểm) ADN có chức năng quan trọng gì đối với cơ thể?

Câu 4: (1 điểm) Vì sao muốn xác định mối quan hệ cha con hoặc mẹ con người ta phải xác định ADN?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5: (1 điểm) Điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính?

Câu 6: (1 điểm)

a, Thế nào là đột biến gen?

b, Đột biến gen có những dạng nào?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7: (1 điểm) Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:1?

Câu 8: (1 điểm) Cho 2 nòi chuột thuần chủng lông dài và lông ngắn giao phối với nhau. F1 thu được toàn chuột lông dài, cho các con F1 giao phối với nhau, F2 thu được kết quả như thế nào?

Câu 9: (1 điểm) Sự khác nhau của trẻ sinh đồng trứng và đồng tính khác trứng?

Câu 10: (1 điểm) Minh có ăn một loại dưa hấu không hạt. Mẹ Minh bảo đất là loại dưa đột biến đa bội lẻ. Minh không hiểu vì sao dưa hấu đa bội lẻ lại không có hạt. Dựa vào kiến thức về đột biến số lượng NST, em hãy giải thích giúp bạn.

Advertisements (Quảng cáo)