Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Kiểm tra cuối năm môn Sinh học lớp 9 Sở GD Vĩnh Phúc: Những thành tựu nào dưới đây là kết quả ứng dụng của công nghệ gen?

CHIA SẺ

Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc tổ chức thi cuối học kì 2 môn Sinh học lớp 9, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Trong kĩ thuật gen, ADN tái tổ hợp được hình thành bởi:

A. phân tử ADN của tế bào nhận là plasmit

B. một đoạn ADN của tế bào cho ghép với một đoạn ADN của tế bào người

C. một đoạn mang gen của tế bào cho ghép với ADN của thể truyền

D. một đoạn ADN mang gen của tế bào cho với ADN tái tổ hợp

Câu 2. Những thành tựu nào dưới đây là kết quả ứng dụng của công nghệ gen?

1. Tạo chủng vi sinh vật mới

2. Tạo cây trồng biến đổi gen

3. Tạo cơ quan nội tạng của người từ các mô động vật

4. Tạo ra các cơ thể động vật biến đổi gen

A. 1, 2, 4                            B. 1, 2, 3

C. 1, 3, 4                            D. 2, 3, 4

Câu 3. Các cá thể trong một quần thể động vật trong tự nhiên tách đàn khi gặp điều kiện nào sau đây?

A. Nguồn thức ăn trong môi trường dồi dào

B. Chỗ ở đầy đủ và nguồn thức ăn phong phú cho các cá thể

C. Số lượng cá thể trong bầy đàn tăng lên quá cao, nguồn thức ăn khan hiếm

D. Khi vào mùa sinh sản, các cá thể đực cái tìm đến nhau

Câu 4. Một nhóm cá thể thuộc cùng một loài, sống trong một khu vực nhất định, có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới là

A. quần xã sinh vật

B. quần thể sinh vật

C. hệ sinh thái

D. sinh quyển

Câu 5: Hệ sinh thái nào có độ đa dạng sinh học cao nhất?

A. Đồng rêu đới lạnh

B. Rừng thông phương bắc

C. Rừng lá rộng ôn đới

D. Rừng mưa nhiệt đới

Câu 6: Tác động của con người tới môi trường tự nhiên từ đó gây hậu quả xấu tới tự nhiên là

A. trồng rừng chống xói mòn

B. Bảo tồn động vật hoang dã

C. phá rừng lấy đất trồng trọt

D. Giảm sử dụng than đá

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7 (2, 5 điểm)

a) Ưu thế lai là gì? Vì sao người ta thường dùng con lai F1 làm sản phẩm mà không dùng làm giống?

b) Trong tự nhiên, các con thỏ sống cùng một khu rừng chịu ảnh hưởng bởi những mối quan hệ sinh vật nào?

Câu 8 (2, 5 điểm)

a) Trình bày khái niệm về quần thể sinh vật. Cho ví dụ

b) Thế nào là chuỗi thức ăn? Cho ví dụ.

Câu 9 (2 điểm)

Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?