Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Thi môn Sinh lớp 9 năm 2019 Quận Bình Tân cuối học kì 1: Hãy trình bày ý nghĩa của quy luật phân li độc lập?

Một đoạn phân tử ADN có số nuclêôtit loại A là 600 nuclêôtit và số nuclêôtit loại không bổ sung với A là 900 nuclêôtit. Xác định tổng số nuclêôtit và chiều dài của phân tử ADN? … trong Đề thi môn Sinh lớp 9 năm 2019 Quận Bình Tân cuối học kì 1

Đề bài: 

Câu 1: (2 điểm) Hãy trình bày ý nghĩa của quy luật phân li độc lập?

Câu 2: (2 điểm) Xác định các kì nguyên phân qua hình vẽ và cho biết diễn biến của nhiễm sắc thể qua các kì đã xác định:

Câu 3: (2 điểm) Một đoạn phân tử ADN có số nuclêôtit loại A là 600 nuclêôtit và số nuclêôtit loại không bổ sung với A là 900 nuclêôtit. Xác định tổng số nuclêôtit và chiều dài của phân tử ADN?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4 (1 điểm) Vì sao để xác định đặc điểm di truyền giữa bố, mẹ và con, người ta thường đi xét nghiệm ADN?

Câu 5 (3 điểm) Đọc đoạn thông tin sau:

“Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (lớn hơn 2n). Tế bào của thể đa bội có hàm lượng ADN tăng lên gấp bội do vậy quá trình tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ. Tế bào thể đa bội có kích thước lớn hơn tế bào bình thường dẫn đến cơ quan sinh dưỡng có kích thước lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt. Đột biến đa bội có ý nghĩa đối với tiến hóa và chọn giống thực vật vì nó góp phần hình thành loài mới. Thể đa bội ở động vật thường ít gặp vì dễ gây chết. Thể đa bội lẻ không có khả năng sinh giao tử bình thường (các NST không tồn tại thành các cặp tương đồng) nên các thể đa bội lẻ là bất thụ. Người ta ứng dụng điều này để tạo giống cây trồng cho quả to và không hạt (dưa hấu, chuối…)” Dựa vào thông tin trên và kiến thức đã học hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Kiểu hình của thể đa bội có đặc điểm gì

Advertisements (Quảng cáo)

b. Thể đa bội có ý nghĩa như thế nào đối với chọn giống và tiến hóa?

c. Lan có ăn một loại nho không hạt. Mẹ Lan bảo đấy là loại nho đa bội lẻ. Lan không hiểu vì sao nho đa bội lẻ lại không có hạt. Dựa vào kiến thức về đột biến số lượng NST và thông tin có trong đoạn văn, em hay giải thích giúp bạn.

Advertisements (Quảng cáo)