Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi năm 2019 môn Văn lớp 9 Thành phố Pleiku: Bày tỏ ngắn gọn suy nghĩ của em về nhân vật người bà trong đoạn thơ “Bếp lửa”

Đóng vai nhân vật trong các tác phẩm truyện văn học hiện đây thuộc chương trình Ngữ Văn lớp 9, học kì 1 (Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà), kể lại nội dung phần trích trong sách giáo khoa. (Trong bài viết có sử dụng yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm) … trong Đề thi năm 2019 môn Văn lớp 9 Thành phố Pleiku

Đề bài 

Phần 1: Đọc hiểu văn bản (3 điểm) 

Đọc phần trích sau đây và trả lời các câu hỏi:

[…]  Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”…

(Trích SGK Ngữ Văn 9 tập 1, NXBGD Việt Nam, trang 144)

Câu 1: Phần trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 2: Lời nói của người bà trong đoạn thơ trên đã vi phạm phương châm hội thoại nào trong giao tiếp? Tại sao người bà lại vi phạm phương châm hội thoại đó?

Câu 3: Nêu nội dung chính của đoạn thơ

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: Bày tỏ ngắn gọn suy nghĩ của em về nhân vật người bà trong đoạn thơ trên.

Phần II: Tạo lập văn bản (7 điểm)

Đóng vai nhân vật trong các tác phẩm truyện văn học hiện đây thuộc chương trình Ngữ Văn lớp 9, học kì 1 (Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà), kể lại nội dung phần trích trong sách giáo khoa. (Trong bài viết có sử dụng yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm)

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)