Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 1: Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?; Sau Chiến tranh thế giới thú hai, lần đầu tiên trong lịch sử của mình Nhật Bản bị gì? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào:

A. Ngày 14 – 8 – 1945.

B. Ngày 15 – 8 – 1945.

B. Ngày 16 – 8 – 1945.

D. Ngày 17 – 8 – 1945.

2. Sau Chiến tranh thế giới thú hai, lần đầu tiên trong lịch sử của mình Nhật Bản bị:

A. Lạm phát nặng nề.

B. Các nước đế quốc bao vây kinh tế.

C. Quân đội nước ngoài chiếm đóng.

D. Tàn phá nặng nề.

3. Hiến pháp mới của Nhật được ban hành vào:

A. Năm 1945.             B.Năm 1946.

C. Năm 1947.             D.Năm 1948.

4. Sau chiến tranh, một nhân tố quan trọng nhất giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau này đó là :

A. Những cải cách sau chiến tranh.

B. Phát triển các công ti độc quyền.

C. Ban hành chính sách tiền tệ, chống lạm phát.

D. Chống tham nhũng.

5. Sau Chiến tranh  thế giới thứ hai, với sự tăng trưởng “thần kì”, nền kinh tể Nhật Bán vươn lên:

A. Đứng đầu thế giới.

B. Đứng thứ hai thế giới.

B. Cạnh tranh với Tây Âu.

D. Cạnh tranh với Mĩ.

6. Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng:

A. Những năm 50 của thế kỉ XX.

B. Những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Những năm 80 của thế kỉ XX.

7. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt:

A. 180 tỉ USD.             B. 181 tỉ USD.

B. 182 tỉ USD.             D. 183 tỉ USD.

8. Trong những năm 1961 – 1970, tốc độ tăng trướng bình quân về công nghiệp của Nhật hằng năm là:

A. 12,5%:                    B.13,5%.

C.14,5%.                     D.15,5%.

9. Những năm 1967-1969, sản lượng lương thực của Nhật đã cung cấp được:

A. 80% nhu cầu trong nước.

B. 70% nhu cầu trong nước,

C. 60% nhu cầu trong nước.

D. 50% nhu cầu trong nước.

1.0. Nhật Bản trở thành mội trong ba trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới vào những năm:

A. 50 của thế kỉ XX.

B. 60 của thế kỉ XX.

C. 70 của thế kỉ XX.

D. 80 của thế kỉ XX.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A C B A B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B D B A C