Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 9 Phòng GD Tam Đảo: Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long… trích trong đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 Phòng GD Tam Đảo môn Địa Lý lớp 9.

Câu 1 (3,0 điểm).

a) Khái niệm ngành công nghiệp trọng điểm. Cho ví dụ?

b) Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng kinh tế nào? Kể tên các đơn vị hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc?

Câu 2 (3,0 điểm). Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo ở nước ta. Bản thân em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo?

Câu 3 (4,0 điểm).

1) Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

2) Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 (đơn vị: %)

Tổng số Nông – lâm – ngư nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ
100,0 1,0 39,8 59,2

a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.

b) Nhận xét về cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9

Câu 1:

a) Khái niệm ngành công nghiệp trọng điểm. Cho ví dụ?

Công nghiệp trọng điểm: là ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất công nghiệp, có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tác động mạnh tới các ngành kinh tế khác. (1,0đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Ví dụ các ngành công nghiệp trọng điểm: Công nghiệp khai thác nhiên liệu, Công nghiệp điện, Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, Công nghiệp dệt may.. (0,5đ).

b) Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng kinh tế nào? Kể tên các đơn vị hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc?

Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng (0,5đ)

Các đơn vị hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc:

1 thành phố Vĩnh Yên, 1 thị xã Phúc Yên. (0,25đ)

7 huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Sông Lô. (0,75đ)

Câu 2: Một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo ở nước ta:

Khai thác nguồn thủy sản vượt quá mức cho phép, nhất là thủy sản ven bờ. Khai thác mang tính hủy diệt như dùng chất nổ, điện… (0,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Chưa bảo vệ tốt diện tích rừng ngập mặn ven biển và các tài nguyên sinh vật khác. (0,25đ)

Môi trường biển – đảo bị ô nhiễm ngày càng tăng. (0,25đ)

Do hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là dầu mỏ. (0,25đ)

Do tai nạn tràn dầu từ các phương tiện vận tải biển. (0,25đ)

Bản thân em sẽ làm để góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo:

Tuyên truyền, vận động mọi người cùng có ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo. (0,5đ)

Không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. (0,5đ)

Trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng. (0,25đ)

Không vứt rác, chất thải ra ao, hồ, sông suối. (0,25đ)

Câu 3:

1) Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long:

Hai loại đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn (2,5 triệu ha), hai loại đất này có giá trị trong sản xuất nông nghiệp với điều kiện phải được cải tạo. (0,75đ)

Đẩy mạnh cải tạo hai loại đất trên sẽ tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế -xã hội cho vùng và cả nước. (0,75đ)

2) a) Vẽ biểu đồ: Y/c: (1,5đ)

Đẹp, chia tỉ lệ tương đối chính xác, có tính thẩm mĩ.

Có tên biểu đồ, chú giải.

(Nếu thiếu một trong hai yêu cầu trừ 0,25 điểm)

b) Nhận xét:

Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh có sự khác biệt lớn:

Công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất (59,2%) (0,25đ)

Dịch vụ chiếm tỉ trọng khá cao (39,8%) (0,25đ)

Nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ (1%) (0,25đ)

Advertisements (Quảng cáo)