Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 1: Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoải kinh tế chưa từng thấy vào những năm bao nhiêu?

CHIA SẺ
Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoải kinh tế chưa từng thấy vào những năm bao nhiêu?; Trong sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Trong sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chổt.

B. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học – kĩ thuật.

C.”Len lách” xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.

Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.

2. Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoải kinh tế chưa từng thấy vào những năm:

A. 60 của thế kỉ XX.

B. 70 của thế kỉ XX.

C. 80 của thế kỉ XX.

D. 90 của thế kỉ XX.

3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật những năm 1991 – 1995:

A. Giảm sút liên tục.

B. Tăng trưởng nhanh,

C. Chững lại.

D. Có những bước nhảy vọt.

4. Nền kinh tế Nhật Bản đầu năm 90 của thế kỉ XX:

A. Tiếp tục tăng trưởng với tổc độ cao.

B. Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới.

C. Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài chưa từng thấy.

D. Giữ vai trò siêu cường kinh tế.

5. “Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật” được kí vào ngày:

A. 6-9 – 1951.

B. 7-9 – 1951.

C. 8-9- 1951.

D. 9-9-1951.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Nội  dung và ý nghĩa của cuộc cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

D

A

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thể giới thứ hai:

 – Nội dung:

+ Ban hành hiến pháp 1946 với nhiều nội dung tiến bộ.

+ Cải cách ruộng đất ( 1946 – 1949).

+ Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh.

+ Giải giáp lực lượng vũ trang.

+ Giải thể các công ty độc quyền lớn.

+ Thanh lọc các phần tử phát xít ra khỏi cơ quan nhà nước.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ.

– Ý nghĩa:

     + Chuyển từ chế độ chuyên chế sang chế độ dân chủ, tạo nên sự phát triển “thần kì” về kinh tế.

     + Những cải cách dân chủ sau chiến tranh đã mang lại niềm hi vọng mới đối với các tầng lớp nhân dân, là nhân tố quan trọng đưa nước Nhật phát triển  sau này.