Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử Chương 3 Phần 1 lớp 9 có đáp án: Em đánh giả như thế nào về việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) mất quyền lập chính phủ?

CHIA SẺ
Em đánh giả như thế nào về việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) mất quyền lập chính phủ? Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Nhật Bản, tình hình chính tri Nhật Bản thật sự không ổn định … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử Chương 3 Phần 1 lớp 9 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày sự phát triển “thần kì ” của nền kinh tế  Nhật Bản sau Chiến tranh thế  giới thứ hai. Nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển đó?

2. Em đánh giả như thế nào về việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) mất quyền lập chính phủ


1. Sự phát triển “thần kí ” của  nền kinh tế Nhật Ban sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân tạo nên sự phát triển thần kí đó :

– Sự phát triển “thần kì ”.

+ Sau chiến tranh, Nhật là nước bại trận nên nền kinh tế bị tàn phá nặng nề; khó khăn bao trùm đất nước: thất nghiệp, thiếu thốn lương thực, thực phẩm, lạm phát nặng nề…

+ Bước sang những năm 60 thế kỉ XX. nền kinh tế Nhật đạt được những bước phát triển thần kì, vượt qua tất cả các nước Tây Âu, vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản sau Mĩ (Tổng sản phẩm quốc dân đứng  thứ hai thế giới sau Mĩ. thu nhập bình quân đầu người vượt Mĩ và đứng thứ hai thế giới sau Thụy Sĩ…).

+ Những năm 70 của thế kỉ XX, cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới. Dự trữ vàng và ngoại tệ vượt qua Mĩ. Hàng hóa cùa Nhật len lỏi, cạnh tranh khắp thị trường thế giới.

– Nguyên nhân:

+ Nhờ tận dụng được cơ hội mới (những đơn đặt hàng cùa Mĩ trong những năm 60 thế kỉ XX khi tiến hành chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam).

+ Áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại để tăng năng xuất, cải tiến kĩ thuật, hạ giá thành sản phẩm.

+ Sau chiến tranh, Nhật tiến hành những cải cách dân chủ (ban hành Hiến pháp mới, cải cách ruộng đất, ban hành các quyền tự do dân chủ). Những cải cách đã mạng lại luồng không khí mới trong các tầng lớp nhân dân và là một nhân tố quan trong giúp Nhật phát triển sau này.

+ Nhật Bản phát huy truyền thống “tự lực, tự cường” vươn lên xây dựng đất nước trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, hết sức coi trọng việc phát triển khoa học – kĩ thuật và cải cách nền giáo dục quốc dân.

2. Đánh giá về việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) mất quyền lập chỉnh phủ:

Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Nhật Bản, tình hình chính tri Nhật Bản thật sự không ổn định, có lúc chỉ trong một thời gian, các chính phủ liên tiếp thay đổi, đòi hỏi một mô hình mới với sự cầm quyền cùa nhiều chính Đảng.