Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 5 Phần 1: Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai là gì?

CHIA SẺ
Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai là gì? Đây là mốc đánh dấu trong lịch sử tiến hoá của văn minh loài người … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 5 Phần 1. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

1. Nêu những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?

2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?


1. Những thành tựu chủ yếu của cách nuing khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?

Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai:

– Trong lĩnh vực khoa học cơ bản. con người đã đạt dược những phát minh lớn, đánh dấu những bước nhảy vọt trong Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học.

– Những phát minh về công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử. máy tự động, hệ thống máy tự động.

– Tìm ra được những nguồn năng lượng mới.

– Sáng chế được những vật liệu mới.

– Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

– Những tiến bộ kì diệu trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

– Những thành tựu ki diệu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ.

2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?

 – Đây là mốc đánh dấu trong lịch sử tiến hoá của văn minh loài người.

 Mang lại những tiến bộ phi thường, những tiến bộ kì diệu và thay đổi to lớn trong cuộc sống của con người.

Trong cuộc cách mạng này, con người thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động.

– Mức sống và chất lượng cuộc sống được nâng cao.