Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 4 Phần 1: Tháng 2 – 1945, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ , Anh tổ chức hội nghị cấp cao tại đâu?

CHIA SẺ
Tháng 2 – 1945, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ , Anh tổ chức hội nghị cấp cao tại đâu?; Toàn bộ những thỏa thuận quy định tại Hội nghị I-an-ta đã trớ thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới  lịch sử gọi là gì? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 4 Phần 1. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

 Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Tháng 2 – 1945, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ , Anh tổ chức hội nghị cấp cao tại:

A. Liên Xô.      B. Pháp.

C. Mĩ.              D. Anh.

2. Thời gian diễn ra hội nghị I-an-ta.

A. Từ ngày 4 đến 11 -2- 1945.

B. Từ ngày 4 đến 11 – 03 – 1945.

B. Từ ngày 4 đến 11-4- 1945.

D. Từ ngày 4 đến 11 – 05 – 1945.

3. Hội nghị đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực giữa:

A. Các cường quốc lớn.

B. Hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

C.Các nước thắng trận.

D. Các nước trong phe Đồng minh.

4. Nhân vật không tham gia Hội nghị I-an-ta:

A. Ru-dơ-ven.

B. Đờ Gôn.

C. Xta-lin.

D. Sớc-sin.

5. Toàn bộ những thỏa thuận quy định tại Hội nghị I-an-ta đã trớ thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới  lịch sử gọi là:

A. Trật tự đơn cực.

B. Trật tự đa cực, nhiều trung tâm.

C. Trật tự đa cực.

D.Trật tự hai cực I-an-ta.

6. Theo sự thỏa thuận của Hội nghị I-an-ta, Triều Tiên tạm thời chịu sự kiểm soát của quân đội:

A. Các nước phương Tây.

B. Liên Xô, Mĩ.

C. Liên Xô, Pháp.

D. D. Mĩ, Anh.

7. Theo sự thỏa thuận của Hội nghị I-an-ta, các nước Đông Nam Ả thuộc phạm vi ảnh hưởng của:

A. Các nước phương Tây.

B. Pháp.

B. Liên Xô.

D. Mĩ.

8. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô.      B. Anh.

C. Mĩ.              D. Pháp.

9. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô.      C. Anh.

B. C. Mĩ.          D. Pháp.

1.0. Liên hợp quốc được thành lập vào ngày:

A. 24 – 7 – 1945.

B. 24 – 8 – 1945.

C. 24 – 9 – 194

D. 24 – 10 – 1945.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A A B B D
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B A C A D