Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 1 có đáp án: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ 2 là nước nào?

CHIA SẺ
Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ 2 là nước nào?; Các nhà khoa học đã tạo ra được một con cừu bằng phương pháp sinh sản vô tính vào thời gian nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 1 có đáp án. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ 2 là :

A. Anh.            B. Nhật.

C. Mĩ.              D. Liên Xô.

2. Các nhà khoa học đã tạo ra được một con cừu bằng phương pháp sinh sản vô tính vào:

A. Tháng 1 – 1997.

B. Tháng 2 – 1997.

C. Tháng 3 – 1997.

D. Tháng 4 – 1997

3. “Bản đồ gen người” được Tiến sĩ Cô-lin (Mĩ) công bố vào:

A. Tháng 5 – 2000.

B. Tháng 6 – 2000.

C. Tháng 7 – 2000.

D. Tháng 8 – 2000.

4. “Bản đồ gen người” là kết quả hợp tác nghiên cứu của các nhà khoa học :

A. Anh, Pháp, Mĩ, Đức.

B. Anh, Pháp, Mĩ, Nga và Trung Quốc.

C. Anh, Pháp, Mĩ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc.

D. Anh, Pháp, MT, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc.

5. Được đánh giá là thành tựu kĩ thuật quan trọng nhất  thế kỉ XX là:

A. Sáng chế những vật liệu mới.

B. Máy tính điện tử.

C. Thành tựu khoa học cơ bản.

D. Tìm được những nguồn năng lượng mới.

6. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất là gì?

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.

C. Khoa học công nghệ được ưu tiên phát triển.

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

7. Con người đã bay vào vũ trụ vào năm:

A. 1960.             B. 1961.

C. 1962.              D. 1963.

8. Con người đã đặt chân lên Mặt Trăng vào năm:

A. 1966.             B. 1967.

C. 1968.              D. 1969.

9. Loại công cụ lao động do cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai tạo nên đã được xem như “trung tâm thần kinh” kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục:

A. “Người máy” (Ro-bot).

B. Máy tính điện tử.

C. Hệ thống máy tự động.

D. Máy ATM.

1.0. Tháng 3 – 2002, người Nhật đã đưa vào sử dụng cỗ máy tính lớn nhất thế giới có tên gọi là “máy tính mô phỏng thế giới” (ESC). Siêu máy tính có khả năng làm hơn:

A. 20 nghìn tỉ phép tính trong một giây.

B. 25 nghìn tỉ phép tính trong một giây.

C. 30 nghìn tỉ phép tính trong một giây.

D. 35 nghìn tỉ phép tính trong một giây.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C C B B D
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B A D B D