Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Thi học kì 2 lớp 9 trường THCS Đồng Nai môn Sinh: Hãy kể tên 2 tác nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương em. Và đề xuất các biện pháp khắc phục

CHIA SẺ

Hãy kể tên 2 tác nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương em. Và đề xuất các biện pháp khắc phục… được trích trong đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Sinh trường THCS Đồng Nai.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 Đ)

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (3đ)

1. Cây sống ở dưới tán rừng thường có
A. lá to và màu sẫm
B. lá nhỏ và màu nhạt
C. lá nhỏ và màu sẫm
D. lá to và màu nhạt

2. Những dấu hiệu điển hình của quần xã là:
A. Số lượng cá thể từng loài, thành phần loài.
B. Số lượng cá thể từng loài, số lượng các loài.
C. Số lượng các loài, thành phần loài.
D. Số lượng cá thể từng loài, số lượng các loài, thành phần loài.

3. Rừng thuộc loại tài nguyên nào?
A. Tài nguyên không tái sinh.
B. Tài nguyên tái sinh.
C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.
D. Cả B và C đều đúng.

4. Một hệ sinh thái bao gồm những thành phần nào?
A. Thành phần vô sinh, và con người.
B. Động vật và thành phần vô sinh.
C. Động vật, thực vật và con người.
D. Thành phần vô sinh, thành phần hữu sinh

5. Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do:
A. Hoạt động của con người.
B. Hoạt động của sinh vật.
C. Hạn hán và lũ lụt.
D. Động đất và núi lửa

6. Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể:
A. Tỉ lệ giới tính.
B. Thành phần nhóm tuổi.
C. Mật độ cá thể.
D. Lịch sử hình thành.

Câu 2: Hãy lựa chọn thông tin ở cột A sao cho phù hợp với thông tin ở cột B: (2đ)

II. Tự luận (5đ)

Câu 3: Thế nào là môi trường sống của sinh vật?Kể tên các loại môi trường sống của sinh vật?(1đ)

Câu 4: Hãy kể tên 2 tác nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương em. Và đề xuất các biện pháp khắc phục. (2đ)

Câu 5: Chuỗi thức ăn là gì? Cho 02 ví dụ về chuỗi thức ăn hoàn chỉnh(2đ)