Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 7 Phần 2: Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI tại Thủ đô Hà Nội diễn ra khi nào?

CHIA SẺ
Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI tại Thủ đô Hà Nội diễn ra khi nào?; ừ ngày 15 đến ngày 21 – 11 – 1975 diễn ra sự kiện gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 7 Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI tại Thủ đô Hà Nội từ:

A. Ngày 24 đến ngày 3 – 7 – 1976.

B. Ngày 25 đến ngày 3 – 7 – 1976.

C. Ngày 26 đến ngày 3 – 7 – 1976.

D. Ngày 27 đến ngày 3-7 – 1976.

2. Từ ngày 15 đến ngày 21 – 11 – 1975 diễn ra sự kiện:

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24.

B. Cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước lần thứ hai.

C. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước.

D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên.

3. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có:

A. 20 triệu cừ tri tham gia.

B. 21 triệu cứ tri tham gia.

C. 22 triệu cử tri tham gia.

D. 23 triệu cử tri tham gia.

4. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã quyết định:

A. Thay tên nước là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩaViệt Nam.

B. Chủ trưng, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

C. Quốc huy. Quốc kì, lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến Quân ca.

D. Đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam từ ngày:

A. 2 – 6 – 1976.

B. 2 – 7 – 1976.

C. 2 – 8 – 1976.

D. 2-9 – 1976

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Nhiệm vụ và thành tựu của cách mạng của miền Bắc trong năm đầu sau thắng lợi mùa Xuân 1975 là gì?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

C

D

B

B

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Nhiệm vụ và thành tựu của cách mạng của miền Bắc trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975:

– Nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, đồng thời làm nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

– Thành tựu:

+ Trong việc thực hiện Kế hoạch Nhà nước 6 tháng cuối năm 1975 và 6 tháng đầu năm 1976, diện tích trồng lúa, hoa màu cây công nghiệp tăng hơn năm trước.

+ Nhiều công trình, nhà máy được xây dựng và mở rộng thêm. Sản lượng của phần lớn các sản phẩm quan trọng điều đạt và vượt mức trước chiến tranh.

+ Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật phát triển mạnh.