Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 4 Phần 1: Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?; Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 4 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền  của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:

A. Liên minh châu Âu.

B. Các nước XHCN.

C. ASEAN.

D. Liên hợp quốc.

2. Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian:

A. Tháng 8 – 1977.

B. Tháng 9 – 1977.

C. Tháng 10-1977.

D. Tháng 11-1977.

3. Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN:

A. Chủ nghĩa Tơ-ru-man.

B. Chiến tranh lạnh.

C. Chiến lược toàn cầu.

D. Chiến tranh thế giới.

4. “Chiến tranh lạnh ” đã mang lại hậu quả hết sức nặng nề là:

A. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng.

B. Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

C. Nguy cơ đói nghèo và bệnh tật.

D. A và B đúng.

5. “Chiến tranh lạnh ” chấm dứt vào:

A. Tháng 9 – 1989.

B. Tháng 10-1989.

C. Tháng 11-1989.

D. Tháng 12 -1989.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Bối cảnh lịch sử dẫn đến việc triệu tập Hội nghị I-an-ta?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

B

B

D

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Bổi cảnh lịch sử dẫn đến việc triệu tập Hội nghị I-an-ta?

     Cuối năm 1944 đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước vào giai đoạn cuối, sự thất bại của chủ nghĩa phát xít là không thể tránh khỏi. Trong khi đó mâu thuẫn nội bộ phe Đồng minh cũng nổi lên gay gắt xung quanh việc tranh giành và phân chia thành quả thắng lợi giữa các nước tham chiến, có liên quan đến tình hình hòa bình, an ninh và trật tự thế giới. Trong bối cảnh đó, tháng 2 – 1945. Hội nghị cấp cao ba cường quốc – Liên Xô, Mĩ, Anh được triệu tập ở I-an-ta (Liên Xô) để giải quyết những vấn đề sau chiến tranh.