Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 1: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất của thế giới vào khoảng thời gian nào?

CHIA SẺ
Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất của thế giới vào khoảng thời gian nào?; Trong những năm 1945 – 1950, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiến bao nhiêu % sản lượng công nghiệp của thế giới? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất của thế giới vào khoảng:

A. Từ năm 1945 – 1950.

B. Từ năm 1945 – 1955.

C. Từ năm 1945 – 1960.

D. Từ năm 1945 – 1965.

2. Trong những năm 1945 – 1950, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiến bao nhiêu % sản lượng công nghiệp của thế giới?

A. Chiếm 50,47%.

B.Chiếm 52,47%.

C. Chiếm 56,47%.

D.Chiếm 60% .

3. Trong thập niên 70 của thế kỉ XX, dự trữ vàng của Mĩ cạn dần chỉ còn:

A. 10 tỉ USD

B.10,9 tỉ USD.

C. 11 tỉ USD.

D.11,9 tỉ USD.

4. Năm 1973, sản lượng công nghiệp của Mĩ giam chỉ còn:

A. Chiếm 30,4% của thế giới.

B. Chiếm 35,8% của thế giới.

C. Chiếm 36,7% của thế giới.

D. Chiếm 39.8% của thế giới.

5. Chỉ trong vòng 14 thảng của thập niên 70 của thế kỉ XX đồng đôla của Mĩ bị phá giá:

A. Hai lần        B. Ba lần

C. Bốn lần .     D. Nhiều lần.

6. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ :

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.

B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Do đeo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D. Cả bốn nguyên nhân trên.

7. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thử hai là :

A. Anh            B. Pháp.

C. Mĩ.             D. Nhật.

8. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào khoảng:

A. Những năm đầu thế kỉ XX.

B. Giữa những năm 40 của thế kỉ XX.

C. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918).

D. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945).

9. Trong quá trình chinh phục vũ trụ, quốc gia đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên (7 – 1969) là:

A. Mĩ.           B. Nhật.

B. Liên Xô.   D. Trung Quốc.

10. Kinh tế Mĩ không ngừng tăng trưởng nhờ:

A. Có những cải cách tiến bộ.

B. Đầu tư có trọng điểm.

C. Đấy mạnh xâm lược và mở rộng thị trường.

D. Những thành tựu khoa học – kĩ thuật.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A C D D A
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án D C B A D