Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Chia sẻ đề thi cuối năm học lớp 9 môn Địa trường THCS Bình Giang: Hãy nêu những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế của Kiên Giang

Dưới đây là đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Địa Lý lớp 9 trường THCS Bình Giang…Hãy nêu những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế của Kiên Giang

Câu 1: (2 điểm) Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

Câu 2: (2 điểm) Tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển?

Câu 3: (3 điểm) Hãy nêu những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế của Kiên Giang.

Câu 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế Đông Nam Bộ, năm 2002. (Đơn vị: %)

Tổng số

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

100

6,2

59,3

34,5

Dựa vào bảng số liệu em hãy:

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ.

b. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ.

Advertisements (Quảng cáo)