Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 4 Phần 1: Vì sao dẫn đến tình trạng “Chiến tranh lạnh”?

CHIA SẺ
Vì sao dẫn đến tình trạng “Chiến tranh lạnh”?; Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định gì và hệ quả của các quyết định đó ? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 4 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định gì và hệ quả của các quyết định đó ?

2. Vì sao dẫn đến tình trạng “Chiến tranh lạnh”?


1. Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định gì và hệ quả của các quyết định đó ?

    – Hội nghị đã thông qua những quyết định quan trọng sau:

+ Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật đê nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

+ Thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm gìn giữ hòa bình, ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh.

+ Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiến bại và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng.

 Hệ quả: Những quyết định của hội nghị l-an-ta đã trở thành khuôn khổ trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh, thường được gọi là “Trật tự hai cực I-an-ta” đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

2. Vì sao dẫn đến tình trạng “Chiến tranh lạnh” ?

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, quan hệ Xô – Mĩ ngày càng mâu thuẫn, đầy gay gắt do sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc:

+ Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới.

+ Ngược lại, Mĩ ra sức chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đẩy lùi phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới.

Do vậy “Chiến tranh lạnh” dã trở thành nhân tổ chủ yếu chi phối giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong thời gian dài vào nửa sau thế kỉ XIX.