Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Thi kì 2 lớp 9 môn Lý – Phòng GD Vĩnh Tường: Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp? Đây là máy tăng thế hay hạ thế?

Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp? Đây là máy tăng thế hay hạ thế?… được trích trong đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 9 môn Lý của Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Máy phát điện xoay chiều phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện:

A. Cuộn dây dẫn và nam châm.
B. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn
C. Nam châm điện và sợi dây dẫn
D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

Câu 2: Trong ba nguồn sáng: Bút la de, Mặt trời(trừ lúc bình minh và hoàng hôn), Đèn dây tóc nóng sáng thì nguồn nào phát ra ánh sáng trắng?

A. Bút la de, Mặt trời.
B. Chỉ Mặt trời.
C. Mặt trời, Đèn dây tóc nóng sáng.
D. Chỉ đèn dây tóc nóng sáng.

Câu 3: Ảnh của một vật hiện lên phim trong máy ảnh là ảnh nào dưới đây?

A. Ảnh thật, ngược chiều vật.
B. Ảnh thật, cùng chiều vật.
C. Ảnh ảo, ngược chiều vật.
D. Ảnh ảo, cùng chiều vật.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: Đặt một vật AB trước một thấu kính phân kỳ sẽ cho ảnh A’B’:

A. Là ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn AB.
B. Là ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn AB.
C. Là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn AB.
D. Là ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn AB.

B. Phần tự luận (8,0 điểm):

Câu 5: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 40000 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp? Đây là máy tăng thế hay hạ thế?

b) Có thể dùng máy biến thế trên để biến đổi nguồn điện của một acqui có hiệu điện thế 40V lên 110V không? Tại sao? (nếu được hãy tính tỉ số vòng dây cần thiết để thực hiện việc làm trên?)

c) Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện?

Câu 6: Nêu đặc điểm của tật cận thị, cách khắc phục? Để tránh mắt không bị cận, em cần làm gì?

Câu 7: Vật sáng AB qua một thấu kính cho ảnh A’B’ như hình vẽ.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý

a) Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Tại sao?

b) Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O và hai tiêu điểm F, F’ của thấu kính.

c) Tính khoảng cách OA, OA’ và OF của thấu kính. Cho AB = 5cm; A’B’ = 10cm; AA’ = 90cm

Câu 8: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính và ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ cho ảnh A’ B’. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thêm 5cm thì ảnh dịch chuyển ra xa thêm 10cm. Nếu dịch chuyển vật ra xa thấu kính thêm 40cm thì ảnh dịch chuyển lại gần thấu kính thêm 8cm. Các ảnh này đều là ảnh thật. Tính tiêu cự f của thấu kính.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý

Advertisements (Quảng cáo)