Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 3 Đại số: Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn

CHIA SẺ
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi \(34m\), nếu tăng chiều dài thêm \(3m\) và tăng chiều rộng thêm \(2m\) thì diện tích tăng thêm \(45{m^2}\). Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 3 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi \(34m\), nếu tăng chiều dài thêm \(3m\) và tăng chiều rộng thêm \(2m\) thì diện tích tăng thêm \(45{m^2}\). Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

Gọi \(x, y\) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn (\( x, y > 0\)).

Chu vi của vườn là \(2(x + y)\; (m)\), nên ta có phương trình :

\(2(x + y) = 34\Leftrightarrow  x + y = 17\)

Diện tích của vườn lúc đầu là \(xy\,\,({\rm{ }}{m^2})\); diện tích của vườn lúc sau là \(\left( {{\rm{ }}x + 3} \right)\left( {y + 2} \right)\;({m^2}).\)

Theo bài ra, ta có phương trình : \(\left( {x + 3} \right)\left( {y + 2} \right) = xy + 45\)

Vậy, ta có hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  x + y = 17 \hfill \cr  \left( {x + 3} \right)\left( {y + 2} \right) = xy + 45 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x + y = 17 \hfill \cr  2x + 3y = 39 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  2x + 2y = 34 \hfill \cr  2x + 3y = 39 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y = 5 \hfill \cr  x + y = 17 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 12 \hfill \cr  y = 5 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn là \(12\; (m)\) và \(5\; (m)\).