Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Cùng thử sức với đề thi cuối năm Toán lớp 9 – Phòng GD&ĐT Yên Lạc 2017

Thi học kỳ 2 lớp 9 môn Toán của phòng GD&ĐT Yên Lạc năm 2017 có đáp án. Câu 7. Cho tam giác cân ABC có đáy BC và góc A = 20º . Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA=DB và góc DAB = 40º .

UBND HUYỆN YÊN LẠC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

1. Phương trình x2 – 6x + 1 = 0  có tổng hai nghiệm bằng

A. -6        
B.6          
C.1              
D.-14

2. Hệ phương trình   có nghiệm bằng

A. (x;y)=(-1;5)    
B.(x;y)=(1;5)    
C.(x;y)=(-1;-5)         
D.(x;y)=(1;-5)

3. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, biết góc DAB = 3 góc BC
D.Khi đó 2.góc BCD  bằng

A. 90°       450                
C.600                        
D.1800

4. Phương trình x4 + 3x2 – 4 = 0   có tổng các nghiệm bằng.

Advertisements (Quảng cáo)

A. 0        
B.3          
C.4            
D.-3

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm).

5. Cho hệ phương trình   ( m là tham số)      (*)

a. Giải hệ phương trình với m=1

b. Tìm m để hệ phương trình (*) có nghiệm duy nhất.

Advertisements (Quảng cáo)

6. Cho phương trình bậc hai  x2 – 2x – 3m + 1 = 0 (m là tham số)     (**)

a, Giải phương trình với m=0

b, Tìm m để phương trình (**) có hai nghiệm phân biệt.

7. Cho tam giác cân ABC có đáy BC và góc A = 200 . Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA=DB và góc DAB = 400 . Gọi E là giao điểm của AB và CD.

a, Chứng minh ACBD là tứ giác nội tiếp.

b, Tính góc AED .

8. Cho a,b,c là các số thực, không âm đôi một khác nhau. Chứng minh rằng:


Đáp án: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi cấu đúng 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án B C A A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Advertisements (Quảng cáo)