Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

[THCS Lam Điền] thi kì 2 lớp 9 môn Sinh: Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)?

CHIA SẺ

Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)?… trích trong đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Sinh được trường THCS Lam Điền tổ chức thi.

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cây có lớp bần dày vào mùa đông là do ảnh hưởng của nhân tố:

A. Đất B. Ánh sáng

C. Nhiệt độ D. Các cây sống xung quanh

Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là quan hệ cộng sinh?

A. Ấu trùng trai bám trên da cá B. Vi khuẩn trong nốt sần cây họ đậu

C. Địa y bám trên cành cây D. Cây Tầm gửi sống trên cây hồng

Câu 3: Dùng vi khuẩn E.coli để sản xuất hoocmon insulin là ứng dụng

A. Công nghệ gen B . Công nghệ tế bào

C. Phương pháp chọn lọc cá thể D. Phương pháp chọn lọc hàng loạt

Câu 4: Ví dụ nào sau đây không phải là một quần thể sinh vật

A. Các cá thể cá trôi cùng sống ở 1 ao B. Các cá thể lúa trong một ruộng

C. Các cá thể ốc bươu cùng sống ở 1 ao D. Các cá thể cá trôi ở 2 ao cạnh nhau

Câu 5: Trong các loại tài nguyên sau, thuộc loại tài nguyên tái sinh là:

A. Tài nguyên đất B. Dầu mỏ

C. Tài nguyên khoáng sản D. Năng lượng gió

Câu 6: Một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí là

A. Chất thải rắn B. Khí thải từ hoạt động GTVT

C. Khí Biogas D. Nước thải sinh hoạt

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm):

a. Thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ?

b. Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)?

Câu 2 (2 điểm): Qua các bài thực hành tìm hiểu môi trường, em hãy nhận xét tình hình môi trường nước ở địa phương và đưa ra một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống?

Câu 3 (2 điểm): Qua các kiến thức đã học, em hãy cho biết, nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?