Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 5 Phần 2:  Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương?

CHIA SẺ
 Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương? Được Mĩ giúp sức, Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có ở Đông Dương với 49 cứ điểm, được chia thành ba phân khu … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 5 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương?

2. Tại sao nói: Hiệp định Giơ-ne-vơ cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Việt Nam và Đông Dương?


1. Những việc  Pháp – Mĩ đã làm  để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương:

– Được Mĩ giúp sức, Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có ở Đông Dương với 49 cứ điểm, được chia thành ba phân khu:

+ Phân khu Trung tâm có Sở chỉ huy và sân bay Mường Thanh.

+ Phân khu Bắc có cứ điểm Độc Lập, Bản Kéo và Him Lam.

+ Phân khu Nam có trận địa pháo và sân bay Hồng Cúm.

– Mỗi cụm cứ điểm là một hệ thống hoả lực nhiều tầng, có chiến hào ngang dọc, có hàng rào dây thép gai, bãi mìn dày đặc với lưới dây điện sát mặt đất. Một số cứ điểm có cả hầm ngầm cố thủ. Lực lượng địch ở đây lúc cao nhất lên tới 16.200 tên. Chúng coi Điện Biên Phủ là “pháo đài bất khả xâm phạm” và chấp nhận cuộc chiến đấu với ta tại Điện Biên Phủ.

2. Hiệp định Giơ-ne-vơ cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Việt Nam và Đông Dương, vì:

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh bại kế hoạch Na-va của Pháp và Mĩ, xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương Với Hiệp định Giơ-ne-vơ, Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương; Pháp phải rút hết quân về nước; Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài chiến tranh; miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.