Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 2: Đông – Xuân 1953 – 1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 tỉnh nào?

CHIA SẺ
Đông – Xuân 1953 – 1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 tỉnh nào?;  Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Na-va không? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Na-va không?

A. Có.         B. Không.

2. Từ cuối năm 1953 đến đầu 1954, ta phá tan lực lượng địch buộc chúng phái tăng cường lực lượng để đối phó với ta ở những vị trí xung yếu mà chúng không thể bỏ đó là những vùng:

A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Phra-bang.

B. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Plây-cu, Luông Phra-bang.

C. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Phra-bang.

D. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Sầm Nưa.

3. Đông – Xuân 1953 – 1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 tỉnh:

A. Việt Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc Bộ, Thanh Nghệ Tĩnh.

B. Tây Băc, Trung Lào, Tây Nguvên, Thượng Lào.

C. Tây Bắc, Hạ Lào. Trung Lào, Nam Lào.

D. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào.

4. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng (9 – 1953) đề ra kế hoạch tác chiến Đông – Xuân (1953 – 1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mật trận:

A. Chính trị và quân sự.

B. Chính diện và sau lưng địch.

C. Quân sự và ngoại giao.

D. Chính trị và nuoại giao.

5. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã:

A. Khai thông biên giới Việt – Trung.

B. Phá vỡ hành lang Đông – Tây.

C. Làm thất bại kê hoạch Na-va.

D. Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na -va.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Để thực hiện kế hoạch Na-va thực dân Pháp đã chuẩn bị như thế nào?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

B

B

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Để thực hiện kế hoạch Na-va thực dân Pháp đã chuẩn bị:

Để thực hiện kế hoạch Na-va thực dân Pháp đã tăng thêm ở Đông Dương 12 tiểu đoàn bộ binh (rút từ Pháp, Bắc Phi, Hàn Quốc sang), đồng thời xin Mĩ tăng thêm viện trợ quân sự (gấp hai lần so với trước, chiếm tới 73% chi phí chiến tranh ở Đông Dương).

Tập trung ở Đồng bằng Bắc Bộ một lực lượng cơ động mạnh gồm 44 tiểu đoàn (trong tổng số 84 tiểu đoàn trên toàn Đông Dương), tăng cường ngụy quân, tiến hành nhiều cuộc càn quét, bình định vùng chiếm đóng, mở rộng hoạt động thổ phỉ biệt kích ờ vùng rừng núi biên giới… nhằm phá kế hoạch tiến công của ta.