Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 74,75 SGK vật lý 8: Nhiệt năng

Bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 74,75 SGK vật lý 8: Nhiệt năng

CHIA SẺ

Bài 21 Lý 8: Trả lời và Giải bài C1 trang 74; C2,C3,C4 ,C5 trang 75 – Nhiệt năng.

1.Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên?

Một số thí nghiệm đơn giản như sau:

+ Dùng búa gõ lên miếng đồng lúc sau miếng đồng sẽ nóng lên
+ Mài miếng đồng xuống sân hoặc vào tường
+ Bẻ cong một vài lần


2. Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.

Thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt-năng của một vật bằng cách truyền nhiệt:

– Thả một vật vào cốc nước nóng

– Hơ vật đó trên ngọn lửa

- Quảng cáo -


3. Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt-năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?

Nhiệt-năng của miếng đồng giảm, của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.


4. Xoa hai bàn  tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?

Từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.


Bài C5: Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Một phần cơ năng đã biến thành nhiệt.năng của không khí gần quả bóng. Của quả bóng và mặt sàn.