Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Giải bài tập C1- C6 trang 52,53 vật lý 8: Công suất

Giải bài tập C1- C6 trang 52,53 vật lý 8: Công suất

CHIA SẺ

Bài 15 chương 1 sách Vật Lý lớp 8: Giải bài C1, C2, C3 trang 52; C4, C5, C6 trang 53 – Công suất.

1. Tính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

Công của anh An thực hiện: A1 = 10. 16. 4 = 640  J.

Công của anh Dũng thực hiện: A2 = 15. 16. 4 = 960 J.

Vậy Dũng thực hiện được công lớn hơn An


2. Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn?

a) So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

b) So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn ( thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn.

d) So sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

Phương án c, d, đều đúng.


Bài C3: Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Anh …(1).. làm việc khỏe hơn, vì ..(2)…

– Theo phương án c).

Nếu để thực hiện cùng một công là 1Jun thì

An phải mất một khoảng thời gian là t1 = 50/640 =   0,078s

Dũng phải mất một khoảng thời gian là: t2 = 60/960 = 0,0625s.

So sánh ta thấy t2< t1. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.

(1) Dũng.

(2)  để thực hiện cùng một công là 1J thì Dũng mất thời gian ít hơn.

Thời gian kéo của An là 50s, thời gian kéo của Dũng là 60s. nếu xét trong cùng một thời gian là 1s thì

An thực hiện được 1 công là A1 = 640/50 =  12, 8J

Dũng thực hiện được 1 công là : A2 = 960/60 = 16J

- Quảng cáo -

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1 ). Vậy Dũng thực hiện công lớn hơn.


Bài C4 trang 53. Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Công suất của An là P1 = 640/50 =  12, 8W

 Công  suất của Dũng là : P2 = 960/60 = 16W


5. Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Cùng cày một sào đất, nghĩa là công thực hiện của trâu và của máy cày là như nhau

Trâu cày mất thời gian t1 = 2 giờ = 120 phút.

Máy cày mất thời gian t2 = 20 phút.

t1 = 6t2 vậy máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.


6. Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N

a) Tính công suất của ngựa.

b) Chứng minh rằng P = F.v

HD. a) Trong 1 giờ (3 600s) con ngựa kéo xe đi được đoạn đường:

s = 9 km = 9000m.

Công của lực kéo của ngựa trên đoạn đường s là:

A = F. s = 200 . 9 000 = 1 800 000 J

Công suất của ngựa :

2015-12-31_090237

b) Công suất

2015-12-31_090250

(Điều phải chứng minh)