Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 99 Lý lớp 8: Động cơ nhiệt

CHIA SẺ

Bài 28 Lý 8 Lý 8 Động cơ nhiệt – Giải bài C1, C2, C3 ,C4, C5, C6 trang 99.

1. Ở động cơ nổ bốn kì cũng như ở bất kì động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại sao?

Không. Vì phần nhiệt lượng này được truyền cho các bộ phận của động-cơ-nhiệt làm các bộ phận này nóng lên, một phần nữa theo các khí thải thoát ra ngoài khí quyển làm cho khí quyển nóng lên.


2. Trong thực tế chỉ có khoảng 30% đến 40% nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích. Người ta nói các động-cơ-nhiệt có hiệu suất vào khoảng 30% đến 40% và đưa ra công thức tính hiệu suất:

2016-05-08_220446

Hãy phát biểu định nghĩa, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt  trong công thức.

Giải: Hiệu suất của động-cơ-nhiệt là tỉ số giữa  phần chuyển hoá thành công cơ học và nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra.

A là công mà động cơ thực hiện được. Đơn vị là Jun, kí hiệu là (J)
Q là nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Đơn vị là Jun, kí hiệu là (J)
H là hiệu suất.


3. Các máy cơ đơn giản học ở lớp 6 có phải là động cơ nhiệt không? Tại sao?

Không.Vì không có  sự biến đổi từ nhiệt năng thành cơ năng.


4. Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ bốn kì mà em biết

Máy kéo, ôtô, xe máy… là những phương tiện sử dụng động cơ nổ 4 kì.


5. Theo em thì động-cơ-nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi trường sống của chúng ta?

Động-cơ-nhiệt có thể thải ra môi trường những chất khí độc hại cho sức khoẻ, gây tiếng ồn lớn…và nhiệt lượng do động cơ thải ra khí quyển làm tăng nhiệt độ khí quyển.


6. Một ô tô chạy được quãng đường 100km với lực kéo trung bình là 700N, tiêu thụ hết 5 lít xăng (khoảng 4kg). Tính hiệu suất của động cơ ô tô.

Tóm tắt:

2016-05-08_222410

Giải Công ô tô thực hiện được

A = F.s = 700. 100000 = 70 000 000 (J)

Nhiệt lượng do nhiên liệu đốt cháy tỏa ra là

Q = q.m = 46. 106.4 = 184 000 000 (J0

Hiệu suất của động cơ ô tô là:

2016-05-08_222648

Đáp số: H = 38%