Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài C1 – C12 trang 80, 81, 82 SGK Lý 8: Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Chương 1 Bài 23 Lý 8: Giải bài C1 ,C2, C3 trang 80; C4 ,C5, C6, C7, C8 trang 81; C9, C10, C11, C12 trang 82.

1.Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương ?

Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống.


2. Tại sao lớp nước ở dưới được đun nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước lạnh ở phía trên lại đi xuống dưới ? (Hãy nhớ lại điều kiện để vật nổi lên, chìm xuống đã học trong phần Cơ học).

Lớp nước ở dưới nóng lên trước, nở ra, trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở trên. Do đó lớp nước nóng nổi lên còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu.


3. ại sao biết được nước trong cốc đá nóng lên ? Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng như trong thí nghiệm trên gọi là sự đối-lưu. Sự đối-lưu cũng xảy ra trong chất khí.

Nhờ nhiệt kế ta sẽ biết được nước trong cốc đá nóng lên.


4.Trong thí nghiệm ở hình 23.3 khi đốt nến và hương ta thấy dòng khói hương đi từ trên xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến. Hãy giải thích hiện tượng trên.

2016-05-08_164046

Khi đốt nến, không khí ở gần ngọn nến nóng lên, nở ra, di chuyển lên trên. Dòng không khí lạnh ở bên kia tấm bìa di chuyển xuống dưới vòng qua khe hở sang phía ngọn nến rồi đi lên.


5.Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới ?

Advertisements (Quảng cáo)

Để phần ở dưới nóng lên trước đi lên (vì trọng lượng riêng giảm), phần ở trên chưa được đun nóng đi xuống tạo thành dòng đối-lưu.


6. Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không ? Tại sao?

Trong chân không và trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì trong chân không cũng như trong chất rắn không thể tạo thành các dòng đốilưu.


7. Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ không khí trong bình đã nóng lên và nở ra.


8. Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gì ? Miếng gỗ đã có tác dụng gì ?

Advertisements (Quảng cáo)

Không khí trong bình đã lạnh đi. Miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình. Điều này chứng tỏ nhiệt được truyền từ đèn đến bình theo đường thẳng.


9. Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đốilưu không ? Tại sao ?

Trong thí nghiệm trên nhiệt đã được truyền bằng các tia nhiệt đi thẳng, Hình thức truyền nhiệt này gọi là bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ngay cả trong chân không.

Không phải là dẫn nhiệt vì không khí dẫn nhiệt kém. Cũng không phải là đối-lưu vì nhiệt được truyền theo đường thẳng.


10. Tại sao trong thí nghiệm ở hình 23.4 bình chứa không khí lại được phủ muội đèn ?

Trong thí nghiệm ở hình 23.4 SGK bình chứa không khí lại được phủ một lớp muội đèn là để tăng khả năng hấp thụ tia nhiệt.


11. Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen ?

Về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen là để giảm sự hấp thụ các tia nhiệt


Bài C12 trang 82:Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23.1

2016-05-08_165714

Điền lần lượt:

Rắn: Dẫn nhiệt

Lỏng: Đối Lưu

Khí: Đối Lưu

Chân Không: Bức xạ nhiệt.

Advertisements (Quảng cáo)