Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Bài 22 vật lý 8; Dẫn Nhiệt (Giải bài C1- C12 trang...

Bài 22 vật lý 8; Dẫn Nhiệt (Giải bài C1- C12 trang 77,78)

CHIA SẺ

Bài 22 Lý 8: Giải bài C1, C2, C3 trang 77; C4 ,C5, C6, C7 ,C8, C9, C10, C11, C12 trang 78 SGK Lý 8: Dẫn nhiệt.

1. Cái đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

Nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra.


2. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

Theo thứ tự từ a đến b, rồi c, d ,e .


3. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB.

Nhiệt được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng.


4. Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?

Các đinh gắn ở đầu thanh không bị rơi xuống đồng thời. Hiện tượng này chứng tỏ kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh.


5. Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn-nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. Chất nào dẫn-nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn hiệt kém nhất? Từ đó có thể rút ra kết luận gì?

Trong ba chất này thì đồng dẫn-nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. Trong chất rắn, kim loại dẫn-nhiệt tốt nhất.


6. Khi nước ở phần trên của ống nghiệm  bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn.nhiệt của chất lỏng?

Cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy. từ đó có thể rút ra nhận xét chất lỏng dẫn.nhiệt kém.

- Quảng cáo -


7. Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gần ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không ? từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn-nhiệt của chất khí?

→ Miếng sáp ở gần miệng ống nghiệm không bị nóng chảy. Từ đó có thể rút ra kết luận chất khí dẫn-nhiệt kém.


8. Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn-nhiệt.

– Đun nóng đầu thanh kim loại, lát sau đầu kia cũng nóng lên
– Rót nước sôi vào ly, một lúc sau ly nóng lên
– Đun nóng phía dưới ấm chứa nước, lát sau nước trong ấm cũng nóng lên


9.  Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại , còn bát đĩa thường làm bằng sứ?

→ Nồi xoong thường làm bằng kim loại, vì kim loại dẫn-nhiệt tốt; bát đĩa thường làm bằng sứ vì sứ cách nhiệt tốt.


10. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

Mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày Vì tạo ra nhiều lớp không khí ở giữa các lớp áo mỏng, mà không khí thì dẫn nhiệt kém nên hạn chế truyền nhiệt từ cơ thể ra môi trường


11. Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Tại sao?

Mùa đông chim thường hay xù lông. Để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém


12. Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng ?

Trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng. Vì kim loại dẫn-nhiệt-tốt. Những ngày rét, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên khi sờ vào kim loại , nhiệt từ cơ thể truyền vào kim loại và phân tán trong kim loại nhanh nên ta cảm thấy lạnh, ngược lại những ngày nóng nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể nên nhiệt từ kim loại truyền vào cơ thể nhanh và ta có cảm giác nóng.