Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài C1- C6 trang 94,95,96 Lý 8: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

CHIA SẺ

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt –  Giải bài C1 trang 94; C2 trang 95; C3, C4, C5, C6 trang 96 sách Vật Lý lớp 8.

1. Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.1

– Hòn bi truyền động năng cho miếng gỗ (1)

– Miếng nhôm đã truyền nhiệt lượng cho cốc nước (2)

– Viên đạn truyền động năng nhiệt lượng cho nước biển  (3 4)


2. Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.2

Đáp án: (5) Thế năng

(6) Động-năng

(7) Độn-năng

(8) Thế năng

(9) Cơ năng

(10) Nhiệt năng (11)  Nhiệt năng     (12) Động-năng


3. Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt học

VD: đập quả bóng hơi xuống đất

Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệtnăng làm sàn nhà và viên bi nóng lên.


4. Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt-năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng cũng như giữa nhiệt-năng và cơ năng

– Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.


5. Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng đã biến đi đâu?

Vì một phần cơ năng của chúng đã chuyển hóa thành nhiệt-năng làm nóng hòn bi, thanh gỗ, máng trượt và không khí xung quanh


6. Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng? Cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?

Vì một phần cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng con lắc và không khí xung quanh.