Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Giải bài C1- C6 trang 50,51 Sách giáo khoa Lý 8 (Định...

Giải bài C1- C6 trang 50,51 Sách giáo khoa Lý 8 (Định luật về công)

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 50; C6 trang 51 SGK Lý 8: Định luật về công

1. Hãy so sánh hai lực F1 và F2

F2 = 1/2 F1


2.  Hãy so sánh hai quãng đường đi được s­1 và s2.

s2 = 2s1


Bài C3: Hãy so sánh công của lực F1 (A1 = F1.s1) và công của lực F2 (A2 = F2.s2)

Giải: A1 = F1 .S1

A2 = F2 . S2

⇒ A1 = A2.


4. Dựa vào các câu trả lời trên, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của kết luận sau: dùng ròng rọc động được lợi hai lần về.. (1)… thì lại thiệt hai lần về…(2)… nghĩa là không được lợi gì về..(3)…

Đáp án: (1)  Lực.

(2)  Đường đi.

(3) Công.


5.Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 5000N lên sàn ô tô cách mặt đất 1 m bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể).

– Kéo thùng thứ nhất, dùng tấm ván dài 4m.

– Kéo thùng thứ hai, dùng tấm ván dài 2m.

- Quảng cáo -

a) Trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần ?

b) Trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn?

c) Tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô.

HDG: a) Trường hợp thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn hai lần.

b) Không có trường hợp nào tốn công hơn. Công thực hiện trong hai trường hợp là như nhau.

c) Công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên ô tô cũng đúng bằng công của lực kéo lên trực tiếp thùng hàng theo phương thẳng đứng lên ô tô: A = P. h = 500 . 1 = 500 J.


Bài C6 trang 51:  Để đưa một vật có trọng lượng P = 420N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, theo hình 13.3, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn là 8m. Bỏ qua ma sát.

a) Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.

b) Tính công nâng vật lên.

HD: a) Kéo vật lên cao nhờ ròng rọc động thì lực kéo chỉ bằng nửa trọng lượng của vật:

F = 1/2P = 420/2 = 210 N.

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực, vậy phải thiệt hai lần về đường đi (theo định luật công) nghĩa là muốn nâng vật lên độ cao h thì phải kéo đầu dây đi một đoạn l = 2h.

l = 2 h = 8 m  -> h = 8 : 2 = 4 m

b) Công nâng vật lên: A = P.h = 420 . 4 = 1 680 J.

Tính cách khác: A = F .l = 210. 8 = 1 680J.