Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Bài C1 – C7 trang 46,47,48 Vật Lý 8: Công cơ học

Bài C1 – C7 trang 46,47,48 Vật Lý 8: Công cơ học

CHIA SẺ

SGK Lý 8 Bài 13 Công cơ học: Trả lời và Giải bài C1,C2 trang 46; C3, C4 trang 47; C5, C6, C7 trang 48

1. Từ các trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết khi nào thì có công cơ-học?

Khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời.


2. Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kết luận sau:

– Chỉ có công cơ học khi có…(1).. tác dụng vào vật và làm cho vật …(2)…

Điền vào ô trống như sau: (1) lực;   (2) chuyển dời.


3. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?

a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goong chở than chuyển động

b) Một học sinh đang ngồi học bài.

c) Máy xúc đất đang làm việc.

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

Giải bài C3:

a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goong chở than chuyển động

c) Máy xúc đất đang làm việc.

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao (có lực tác dụng vào và làm vật chuyển dời).

- Quảng cáo -


4. Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học?

a) Đầu tàu hỏa đang kéo các toa tàu chuyển động.

b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.

c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao.

Đáp án bài C4:

a) Lực kéo của đầu tàu hỏa.

b) Lực hút của Trái Đất (trọng lực), làm quả bưởi rơi xuống.

c) Lực kéo của người công nhân.


5. Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5 000 N làm toa xe đi được 1 000 m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.

A = F. s  = 5 000 . 1 000 = 5 000 000 J = 5 000 kJ.


6. Một quả dừa có khối lượng 2 kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực

Trọng lực tác dụng lên quả dừa:
P = 10m = 10 . 2 = 20 (N)
Công của trọng lực
Ta có Ap = F.s = P.h = 20 . 6 = 120 (J)


7.  Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang?

Trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động của vật, nên không có công cơ.học của trọng lực.