Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài tập trang 101,102 SGK Lý 8: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2 Nhiệt học

Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Giải bài 1 đến bài 13 trang 101,102 SGK Vật Lý lớp 8 chương 2 và trả lời các câu hỏi Câu 1,2,3,4 trang 103.

A. Ôn Tập

1. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.


2. Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học trong chương này

Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.


3. Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối liên hệ như thế nào

Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.


4. Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng tăng hay giảm? Tại sao?

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh vì nhiệt năng của vật lớn.


5. Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm mỗi cách một thí dụ.

Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt


Bài 6: Chọn các ký hiệu dưới đây cho chỗ trống thích hợp của bảng sau:
Dấu * nếu là cách truyền nhiệt chủ yếu của chất tương ứng.
Dấu + nếu là cách truyền nhiệt không chủ yếu của chất tương ứng.
Dấu – nếu không phải là cách truyền nhiệt của chất tương ứng.

Advertisements (Quảng cáo)

2016-05-08_224046

Đáp án bài 6:

2016-05-08_224144


7. Nhiệt lượng là gì? Tại sao đơn vị của nhiệt lượng là Jun?

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bới đi. Vì số đo nhiệt lượng là nhiệt năng có đơn vị là Jun nên nhiệt lượng có đơn vị là Jun.


8. Nói nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg. độ có nghĩa gì?

Có nghĩa là: muốn cho 1kg nước nóng lên thêm 1oC cần cung cấp một nhiệt lượng là 4 200J


Bài 9 trang 101. Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên và đơn vị các đại lượng có trong công thức này

Advertisements (Quảng cáo)

Công thức: Q = m.c.∆t.
Trong đó:
Q: Nhiệt lượng (J).
m: Khối lượng (kg).
c: Nhiệt dung riêng (J/kg. độ)
∆t: Độ tăng hoặc giảm nhiệt độ (oC)


10. Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Nội dung nào của nguyên lý này thể hiện sự bảo toàn năng lượng?

Khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì:
* Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ hai vật cân bằng nhau.
* Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.
Nội dung thứ hai thể hiện sự bảo toàn năng lượng


Bài 11 trang 102: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106J/kg có nghĩa là gì?

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106J/kg có nghĩa là 1kg than đá khi bị đốt cháy hoàn toàn sẽ tỏa ra một nhiệt lượng bằng 27.106J


12. Tìm một thí dụ cho mỗi hiện tượng sau đây:
Truyền cơ năng từ vật này sang vật khác.
Truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.
Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng.

→ Học sinh tự làm 🙂


Bài 13: Viết công suất tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

2016-05-08_220446

H: hiệu suất của động cơ nhiệt.
A: công có ích mà động cơ nhiệt thực hiện (J).
Q: nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J).


II. Trả Lời Câu Hỏi 1,2,3,4 trang 103 Vật Lý 8

Câu 1: Tại sao có hiện tượng khuyếch tán? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt độ giảm?

Vì giữa các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách. Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuyếch tán xảy ra chậm đi.


Câu 2: Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng?

Vì lúc nào các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động không ngừng.


Câu 3: Khi cọ xát miếng đồng lên mặt bàn thì miếng đồng nóng lên. Có thể nói miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng không? Tại sao?

Không. Vì đây là hình thức truyền nhiệt bằng cách thực hiện công.


Câu 4: Đun nóng một ống nghiệm đã đậy nút kín có đựng một ít nước. Nước nóng dần tới một lúc nào đó thì nút ống nghiệm bị bật lên. Trong hiện tượng này, nhiệt năng của nước dã thay đổi bằng những cách nào; đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

 Nước nóng lên là do có sự truyền nhiệt từ bếp đun sang nước.
Nút bật lên là do nhiệt năng của hơi nước chuyển hóa thành cơ năng.

Trò chơi ô chữ

2016-05-09_163919

Advertisements (Quảng cáo)