Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Giải bài C1,C2,C3 trang 15,16 Sách giáo khoa Lý 8: Biểu diễn...

Giải bài C1,C2,C3 trang 15,16 Sách giáo khoa Lý 8: Biểu diễn lực

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài  tập C1 trang 15; C2,C3 trang 16 SGK Lý 8: Biểu diễn lực

Lực là một đại lượng véctơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

+ Gốc là điểm đặt của lực

+ Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực

+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước

1. Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực trong từng trường hợp.

2015-12-30_151732

Hình 4.1 : Lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc của xe lăn, nên xe lăn chuyển động nhanh lên.

Hình 4.2 : Lực tác dụng của vợt nên quả bóng làm quả bóng bị biến dạng và ngược lại, lực mà quả bóng đập vào vợt làm vợt bị biến dạng.


2. Biểu diễn các lực sau đây :

– Trọng lực của một vật có khối lượng 5 kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N).

Quảng cáo

Quảng cáo

– Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ lệ xích là 1cm ứng với 5000N).

Hướng dẫn giải bài C2: + Trọng lực của vật là: P = 10m = 10.5 = 50N

2015-12-30_152732
Biểu diễn

+ Biểu diễn lực kéo

Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang,chiều từ trái sang phải (tỉ xích 1cm ứng với 5000N)

2015-12-30_153449


3. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4

2015-12-30_153607a) →F1 : tại điểm đặt A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, cường độ lực F1 = 20N.

b)→F2 : điểm đặt tại B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ F2 = 30N.

c) →F3 : điểm đặt tại C, phương nghiêng một góc 30o so với phương nằm ngang, chiều hướng lên, cường độ F3 = 30N

Quảng cáo

CHIA SẺ