Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Xem ngay đáp án và đề thi kì 2 Toán lớp 6 – Ba Bể năm 2017

Thi học kỳ 2 lớp 6 môn Toán của phòng GD&ĐT Ba Bể năm học 2016 – 2017 có đáp án. Câu 3: (2,0 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được.

PHÒNG GD&ĐT BA BỂ                      

TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚC                       

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: Toán 6

 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:

1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

2: Số nghịch đảo của 4/7 là :

3: Số nghịch đảo của -6/11 là:

4: Khi rút gọn phân -27/63 ta được phân số tối giản là:

Advertisements (Quảng cáo)

9:  Kết quả của phép tính 3.(−5).(−8) là:

A. −120                 B.  −39                       C.  16                  D.   120

10: 3/4 của 60 là:

A. 50 B.30 C.40 D.45

12: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 1100 B.1000 C.900 D.1200

II. TỰ LUẬN: (7điểm)

1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

2: (2 điểm) Tính nhanh:

3: (2,0 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng 1/3 số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 4: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400, và góc xOy = 800.

a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b. Tính góc yOt ?

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B C A C A B C B D D A A

II. TỰ LUẬN:

Advertisements (Quảng cáo)