Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra học kì 2 trường THCS EaLy môn Lịch Sử lớp 8: Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX như thế nào? Xuất hiện vấn đề gì mới?

CHIA SẺ

Đáp án đề thi cuối năm học lớp 8 môn Lịch Sử trường THCS EaLy…Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX như thế nào? Xuất hiện vấn đề gì mới?

Câu 1: Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kì đã kháng chiến chống Pháp như thế nào? Tại sao triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất? (3đ)

Câu 2: Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX như thế nào? Xuất hiện vấn đề gì mới? (3đ)

Câu 3: Trình bày chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục mà thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam từ 1897-1914. Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục có phải để “Khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Tại sao? (4đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Câu 1: Nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kì đã kháng chiến như thế nào? Tại sao triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất? (3đ)

Khi quân Pháp đến Hà Nội, nhân dân sẵn sàng chiến đấu

Ban đêm tập kích địch

Đốt cháy kho đạn của giặc

Chặn đánh địch ở cửa ô Thanh Hà

Tổ chức nghĩa hội thành lập

* Tại các tỉnh Bắc Kỳ

Quân Pháp đi đến đâu cũng bị tập kích, đột kích

Ngày 21-2-1873 quân Pháp bị thất bại ở Càu Giấy Gác – ni – ê bị giết

Điển hình có phong trào của cha con Nguyễn Mậu Kiến (Thái Bình) và Phạm Văn Nghị (Nam Định)

Nội dung: Quân Pháp rút khỏi Bắc Kỳ nhà Nguyễn cắt 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp.Vì nhà Nguyễn muốn bảo vệ quyền lợi của dòng họ, đặt quyền lợi dòng họ trên quyền lợi dân tộc.

Câu 2: Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX như thế nào? Xuất hiện vấn đề gì mới? (3đ)

Chính trị: Nhà Nguyễn thực hiện chính sách nội trị ngoại giao lạc hậu bộ máy từ trung ương đến địa phương mục rỗng

Kinh tế: Nông nghiệp trì trệ, tài chính kiệt quệ

Xã hội: nhân dân đói khổ mâu thuẫn dân tộc và giai cấp gay gắt

Phong trào khởi nghĩa nhân dân nổ ra ở nhiều nơi

Năm 1862 Khởi nghĩa Cai Tổng Vàng và Nông Hùng Thạc

Năm 1861 – 1865 khởi nghĩa của Tạ Văn Phụng

Năm 1866 Khởi nghĩa kinh thành

=> Xu hướng cải cách

Câu 3: Trình bày chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục mà thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam từ 1897-1914. Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục có phải để “Khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Tại sao? (4đ)

* Chính sách kinh tế

Nông nghiệp:

Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất

Phương pháp bóc lột phát canh theo tổ để thu lợi nhuận tối đa

Công nghiệp: Tập trung khai thác mỏ than kim loại

Sản xuất xi măng, gạch ngói, điện nước

Giao thông vận tải tăng cường xây dựng hệ thống đường giao thông

Thương Nghiêp:

Độc chiếm thị trường

Đánh thuế nặng vào các mặt hàng

* Chính sách văn hóa giáo dục

Vẫn duy trì văn hoá giáo dục phong kiến lạc hậu, sau đó có thêm môn tiếng Pháp phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa.

Hệ thống giáo dục chia làm 3 bậc

Ấu học

Tiểu học

Trung học (hạn chế)

* Mục đích của chính sách này là nô dịch và ngu dân, để dễ dàng thống trị lâu dài, người dân Việt Nam quên đi sứ mệnh giải phóng dân tộc